ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

China-Eastern


ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน 6 วัน 5 คืน

- ชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน แห่งเมืองแชงกรีล่า - ชม IMPRESSION LIJIANG ผู้กำก...


วันเดินทาง
10 ส.ค. 2559 - 23 ส.ค. 2559

เริ่มต้น 25,900 บาท/ท่าน
China Eastern

โปรแกรมทัวร์แนะนำ