ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

Thai-Smile


ทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6 วัน 5 คืน บิน WE_SSST

ทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6 วัน 5 คืน บิน WE_SSST

สู่เมืองฟ่งหวงเมืองล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขา ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สู่ จางเจียเจี้ยอุทยานมรดกโลก สะพานแก้วจางเจียเจี้ยสะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สวนจ...


วันเดินทาง
21 ก.พ. 2560 - 22 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 17,888 บาท/ท่าน
Thai Smile
ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3คืน บิน WE _SSST

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3คืน บิน WE _SSST

สู่จางเจียเจี้ยเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน สะพานแก้วจางเจียเจี้ยสะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก หุบเขาป่ายจ้างสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ เขาเทียนเหมินซานภูเขาที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาส...


วันเดินทาง
02 เม.ย. 2560 - 22 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 12,888 บาท/ท่าน
Thai Smile
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน บิน WE _SSST

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน บิน WE _SSST

สู่เมืองฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่วหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ สู่เมืองอู่หลงเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง สู่อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ภู...


วันเดินทาง
09 ก.พ. 2560 - 20 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 15,888 บาท/ท่าน
Thai Smile
ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เฉินตู 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง หวงหลง จิ่วจ้ายโกว เฉินตู 6 วัน 5 คืน

ชมความงามอุทยานแห่งชาติหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) เลือกซื้อของที่ระลึกหมู่บ้านโบราณทิเบต อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน) เพื่อชม มรดกโลกอุทยานแห่งชาติ ธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ชมค...


วันเดินทาง
17 ก.ย. 2559 - 29 ก.ย. 2559

เริ่มต้น 26,900 บาท/ท่าน
Thai Smile
ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย โชว์จิ้งจอกขาว ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย โชว์จิ้งจอกขาว ฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน

- อุทยานมรดกโลก "จางเจียเจี้ย" - เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย - ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือ ถ้ำประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน - ชมโชว์...


วันเดินทาง
08 ส.ค. 2559 - 27 ก.ย. 2559

เริ่มต้น 21,900 บาท/ท่าน
Thai Smile

โปรแกรมทัวร์แนะนำ