ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

Thai-Smile


ทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6 วัน 5 คืน บิน WE_SSST

ทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด 6 วัน 5 คืน บิน WE_SSST

สู่เมืองฟ่งหวงเมืองล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขา ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สู่ จางเจียเจี้ยอุทยานมรดกโลก สะพานแก้วจางเจียเจี้ยสะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สวนจ...


วันเดินทาง
21 ก.พ. 2560 - 22 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 17,888 บาท/ท่าน
Thai Smile
ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3คืน บิน WE _SSST

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3คืน บิน WE _SSST

สู่จางเจียเจี้ยเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน สะพานแก้วจางเจียเจี้ยสะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก หุบเขาป่ายจ้างสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ เขาเทียนเหมินซานภูเขาที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาส...


วันเดินทาง
02 เม.ย. 2560 - 22 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 12,888 บาท/ท่าน
Thai Smile
ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน บิน WE _SSST

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง 4 วัน 3 คืน บิน WE _SSST

สู่เมืองฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่วหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ สู่เมืองอู่หลงเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง สู่อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ภู...


วันเดินทาง
09 ก.พ. 2560 - 20 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 15,888 บาท/ท่าน
Thai Smile

โปรแกรมทัวร์แนะนำ