ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

Thai-Airway


ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ 5วัน 3คืน บิน TG_GOHST

ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ 5วัน 3คืน บิน TG_GOHST

ชมวัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดขอ...


วันเดินทาง
25 ก.พ. 2560 - 28 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 27,900 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4วัน 3คืน บินTG_GOHST

ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4วัน 3คืน บินTG_GOHST

ชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี ชม ระบำไฟ Kacak Fire Dance โชว์ระบำไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี เ...


วันเดินทาง
25 ก.พ. 2560 - 24 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน บิน TG_GOHST

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน บิน TG_GOHST

เดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา เมืองหลวงของแค้วนจามมู และแคชเมียร์ ชมสวนชาลิมาร์ที่เป็นสวนแบบราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นสวนแห่งความรักของ มหาราชา ชาฮังคี จากนั้นนำท่านชมสวนนิชาบากห...


วันเดินทาง
01 เม.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 39,900 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต  5 วัน 2 คืน บินTG_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต 5 วัน 2 คืน บินTG_GOHST

ชม ศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ มีอายุกว่า 2,000 ปี นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1253 ชม วัดโทไดจิ เป็นวัด...


วันเดินทาง
17 พ.ค. 2560 - 29 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ยูฟุอิน เบปปุ 5 วัน 3 คืน บินTG_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ยูฟุอิน เบปปุ 5 วัน 3 คืน บินTG_GOHST

ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์มิจิซาเนะ สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหล อะตอมมิคบอมบ์ ชมอาคาร พิพิธภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2...


วันเดินทาง
12 พ.ค. 2560 - 22 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 36,900 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโตโตเกียวดิสนีย์แลนด์ HILIGHT-C 6 วีน 4 คืน บินTG_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโตโตเกียวดิสนีย์แลนด์ HILIGHT-C 6 วีน 4 คืน บินTG_GOHST

เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ โซนTHE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการใหม่ นั่งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู...


วันเดินทาง
23 พ.ค. 2560 - 26 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 47,900 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว HILIGHT-B 6 วัน 4 คืน บินTG_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว HILIGHT-B 6 วัน 4 คืน บินTG_GOHST

วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี วัดคินคาคุจิ เป็นสถานที่พักผ่อน ปราสาท 2 ชั้นบนถูกปิดโดยรอบด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้า...


วันเดินทาง
12 พ.ค. 2560 - 29 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 45,900 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว Eco Tokyo 6 วัน 4 คืน บินTG_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว Eco Tokyo 6 วัน 4 คืน บินTG_GOHST

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่อยู่ในจังหวัดคะนะงะวะมีชื่อเสียงในด้านน้ำพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟ นำท่านล่องเรือทะเลสาบอาชิ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงาม ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุ...


วันเดินทาง
24 พ.ค. 2560 - 27 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 38,900 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์นอร์เวย์ ออสโล นอร์ธเคป ฟลอม EUR_31 10 วัน 7 คืน บินTG_DSST

ทัวร์นอร์เวย์ ออสโล นอร์ธเคป ฟลอม EUR_31 10 วัน 7 คืน บินTG_DSST

ออสโล,ลิลเลียแฮมเมอร์,วิวดาล์สนิบบา,ไกแรงเกอร์,โอลเดน,ฟลอม,เบอร์เก้น,เกโล่,ออสโล,อัลต้า,แฮมเมอร์เฟสต์,นอร์ธเคป,คาร์ลโจฮันเกท...


วันเดินทาง
07 ก.ค. 2560 - 16 ก.ค. 2560

เริ่มต้น 133,000 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์รัสเซีย โกลเด้นริง มอสโคว์ EUR_28 6 วัน 4 คืน บินTG_DSST

ทัวร์รัสเซีย โกลเด้นริง มอสโคว์ EUR_28 6 วัน 4 คืน บินTG_DSST

เดินทางสู่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เป็นเมืองที่พบโดยการแสวงบุญของนักบุญเซอร์เกอเยฟ โปสาด เดินทางสู่เปเรยาสลาฟล์ ซาเลสสกี เมืองเล็กๆบ้านเกิดของอเล็กซานเดอร์ เนฟสกีแห่งนี้สร้างโดยเจ้าชายยูรี โดลโกรูกี ช...


วันเดินทาง
04 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 69,000 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์  ปีเตอร์ฮอฟ EUR_27 8 วัน 6 คืน บินTG_DSST

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ปีเตอร์ฮอฟ EUR_27 8 วัน 6 คืน บินTG_DSST

เข้าชมพระราชวังเครมลิน (GREAT KREMLIN PALACE) สัญลักษณ์แห่งอดีตอันยิ่งใหญ่ นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ (The State Armory) ชมวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ วิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประ ก...


วันเดินทาง
25 พ.ค. 2560 - 01 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 100,000 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ คินตามณี 5 วัน 4 คืน บิน TG_SPBST

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ คินตามณี 5 วัน 4 คืน บิน TG_SPBST

ชมอนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว ชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้...


วันเดินทาง
06 เม.ย. 2560 - 20 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 32,555 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์อิินโดนีเซีย บาหลี คินตามณี  4 วัน 3 คืน บิน TG_SPBST

ทัวร์อิินโดนีเซีย บาหลี คินตามณี 4 วัน 3 คืน บิน TG_SPBST

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี “บารองด๊านซ์” ชมการร่ายรำระบำสิงโตเทพเจ้า นำท่านชม วัดทามาอยุน(วัดเม็งวี) สร้างโดยกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี เป็นวัดที่สวยงามมาก มีน้ำล้อมรอบ นำท่านชม สวนสวรรค์อูรุดานู ซึ่ง...


วันเดินทาง
06 เม.ย. 2560 - 20 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 24,555 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

นำท่านเดินทางสู่เมืองโนโบริเบตสึ เป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโดและได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานตากอากาศที่มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด นำท่านเดินทางสู่ดาเตะ จิไดมูระ หม...


วันเดินทาง
22 เม.ย. 2560 - 27 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 54,900 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า ชิราคาวาโก 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า ชิราคาวาโก 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

เดินทางสู่ปราสาทโอซาก้าหรือโอซาก้าโจ ( ชมด้านนอก ) สถานที่สำคัญและยังเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองโอซาก้าที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม สร้างขึ้นครั้งแรกในบริเวณที่เคยเป็นวัดอิชิยามะฮนกังจิเมื่อปีค.ศ.1583 ...


วันเดินทาง
14 เม.ย. 2560 - 19 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 63,900 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว สงกรานต์ 7วัน 4คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว สงกรานต์ 7วัน 4คืน บินTG_GBLST

นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ ย่านช็อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลา...


วันเดินทาง
10 เม.ย. 2560 - 16 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 66,900 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ช่วงสงกรานต์ 7วัน 4คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ช่วงสงกรานต์ 7วัน 4คืน บินTG_GBLST

นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลา...


วันเดินทาง
10 เม.ย. 2560 - 16 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 69,900 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 6วัน 3คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 6วัน 3คืน บินTG_GBLST

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งสร้างโยโชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ. 1585) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองเก...


วันเดินทาง
31 มี.ค. 2560 - 05 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 54,900 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ฟุกุโอกะ 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ฟุกุโอกะ 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

นำท่านเข้าสู่ศาลเจ้าดาไซฟุ เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นศาลเจ้าที่ให้พรในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน เนื่องจากศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับท่านสึกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผู้เป็นนักปร...


วันเดินทาง
24 มี.ค. 2560 - 28 มี.ค. 2560

เริ่มต้น 42,900 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ สวนดอกไม้คุจู 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ สวนดอกไม้คุจู 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

นำท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าดาไซฟุ เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นศาลเจ้าที่ให้พรในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน เนื่องจากศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับท่านสึกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผู้เป็นนั...


วันเดินทาง
10 เม.ย. 2560 - 15 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 59,900 บาท/ท่าน
Thai Airway

โปรแกรมทัวร์แนะนำ