ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

Lion-Air


ทัวร์สิงคโปร์ City tour Clarke Quay 4 วัน 3 คืน บินSL_SPBST

ทัวร์สิงคโปร์ City tour Clarke Quay 4 วัน 3 คืน บินSL_SPBST

ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ชมอาคารรัฐสภาเก่า“Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ นำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์...


วันเดินทาง
06 เม.ย. 2560 - 27 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 11,999 บาท/ท่าน
Lion Air
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ Completely Malay-Sin 6 วัน 5 คืน บิน SL_PBCST

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ Completely Malay-Sin 6 วัน 5 คืน บิน SL_PBCST

นำท่านเดินทางสู่ วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดีย์หมื่นพระ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า ชมเจดีย์หมื่นพระ ซึ่งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไว้ด้วยกัน คือ แบบ จีน ไทย และพม่า ชม “วัดไชยมังคลาราม...


วันเดินทาง
10 เม.ย. 2560 - 19 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 21,999 บาท/ท่าน
Lion Air
ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง คาเมร่อนไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน  บินSL_SPBST

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง คาเมร่อนไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน บินSL_SPBST

นำท่านชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ ชม “วัดธรรมิการาม”เป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่า ชมเมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1 พาท่านชมศิลปะกำแพง...


วันเดินทาง
06 เม.ย. 2560 - 21 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 12,999 บาท/ท่าน
Lion Air
ทัวร์พม่า โปรสุขใจ ย่างกุ้ง หงสา อินเเขวน MMR012 3วัน 2คืน บินSL_BSST

ทัวร์พม่า โปรสุขใจ ย่างกุ้ง หงสา อินเเขวน MMR012 3วัน 2คืน บินSL_BSST

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา สักการะ...


วันเดินทาง
01 เม.ย. 2560 - 22 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 10,900 บาท/ท่าน
Lion Air
ทัวร์พม่า โปรยิ้มยิ้ม ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ MMR02 4 วัน 3 คืนบินSL_BSST

ทัวร์พม่า โปรยิ้มยิ้ม ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ MMR02 4 วัน 3 คืนบินSL_BSST

ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา วัดไจ่กระเลาะ เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เยเลพญา ขอพรพระอุปคุต สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1...


วันเดินทาง
06 เม.ย. 2560 - 22 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 12,900 บาท/ท่าน
Lion Air
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน เทพทันใจ MMR04 3คืน 2วัน บินSL_BNST

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน เทพทันใจ MMR04 3คืน 2วัน บินSL_BNST

นำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400ปี นำท่านเข้าชมเจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่ค...


วันเดินทาง
24 มี.ค. 2560 - 02 ก.ค. 2560

เริ่มต้น 11,900 บาท/ท่าน
Lion Air
ทัวร์ พม่า  หงสา อินแขวน เทพทันใจ MMR04 3วัน 2 คืน บิน SL_BNST

ทัวร์ พม่า หงสา อินแขวน เทพทันใจ MMR04 3วัน 2 คืน บิน SL_BNST

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง,ขอพรเทพทันใจ,เทพกระซิบ, สักการะเจดีย์โบตะทาวน์,สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา,สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถา,ขอพรหมอนวดเทวดา,นมัสการพระนอนตาหวาน,สักการะพระธาตุมุเต...


วันเดินทาง
24 มี.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 11,900 บาท/ท่าน
Lion Air
ทัวร์ลาวเวียงจันทร์ วังเวียง 3วัน 2คืน บินSL_EXPST

ทัวร์ลาวเวียงจันทร์ วังเวียง 3วัน 2คืน บินSL_EXPST

วียงจันทน์,วังเวียง,ถ้ำปูคำ,ถ้ำจัง,ประตูชัย,หอพระแก้ว,Night Market,ตลาดเช้า,วัดสีเมือง,พระธาตุหลวง,ด่านสะพานมิตรภาพไทย...


วันเดินทาง
13 ม.ค. 2560 - 21 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 9,888 บาท/ท่าน
Lion Air
ทัวร์สิงคโปร์ Uniquely 3วัน 2คืน บินSL_SPBST

ทัวร์สิงคโปร์ Uniquely 3วัน 2คืน บินSL_SPBST

รวมค่าบัตรล่องเรือ Bumboat,รวมค่าบัตรชมวิวชั้น 57 ตึก MBS,รวมค่าบัตร Universal Studio,เข้าชม Garden By The Bay,ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน,ลิ้มรสข้าวมันไก่ชื่อดัง Boon Tong Kee,ลิ้มรสบักกุ้ดเต๋ ร้าน SongFa,...


วันเดินทาง
03 ธ.ค. 2559 - 30 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 17,900 บาท/ท่าน
Lion Air
ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย ยูริเวอร์เเซล เลโก้เเลนด์ ปีใหม่ 4วัน 3คืน บิน SL_SPST

ทัวร์สิงคโปร์-มาเลเซีย ยูริเวอร์เเซล เลโก้เเลนด์ ปีใหม่ 4วัน 3คืน บิน SL_SPST

-บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า -**พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ -เข้าชม GARDEN BY THE BAY -ตะลุย ดินแดน มหาส...


วันเดินทาง
31 ธ.ค. 2559 - 03 ม.ค. 2560

เริ่มต้น 23,999 บาท/ท่าน
Lion Air

โปรแกรมทัวร์แนะนำ