ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

Nok-Scoot


ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Very Good  เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา XW-T26 5วัน 3คืน_ITCST

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Very Good เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา XW-T26 5วัน 3คืน_ITCST

-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ -วัดพร...


วันเดินทาง
25 มี.ค. 2561 - 24 ต.ค. 2561

เริ่มต้น 13,988 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น  ทะเลสาบสุริยันจันทรา XW-T22 5วัน 3คืน บิน XW_ITCST

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา XW-T22 5วัน 3คืน บิน XW_ITCST

-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ -วัดพร...


วันเดินทาง
26 ก.พ. 2561 - 19 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 13,988 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น  ทะเลสาบสุริยันจันทรา XW-T25  5วัน 3คืน บิน XW_ITCST

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา XW-T25 5วัน 3คืน บิน XW_ITCST

-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ -วัดพ...


วันเดินทาง
02 มี.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 14,888 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ไถจง ไทเป Easy ใสๆวัยรุ่นชอบ 6วัน 4คืน บินXW_CUCST

ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ไถจง ไทเป Easy ใสๆวัยรุ่นชอบ 6วัน 4คืน บินXW_CUCST

- นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่ ภายในประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าเทพแห่งปัญญา และเทพกวนอู - เที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเก้าเผ่า(Formosan Aboriginal culture village)เป็นที่จัด...


วันเดินทาง
26 ม.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 18,999 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์จีน Beijing เลท ดิท โก 4วัน 3คืน บิน XW_SSST

ทัวร์จีน Beijing เลท ดิท โก 4วัน 3คืน บิน XW_SSST

-จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ -พระราชวังต้องห้ามกู้กง สถานท...


วันเดินทาง
23 ม.ค. 2561 - 13 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 13,899 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง XW-X11 4วัน 3คืน บิน XW_ICTST

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง XW-X11 4วัน 3คืน บิน XW_ICTST

-กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รัการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 -วัดเส้าหลิน ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “...


วันเดินทาง
24 ม.ค. 2561 - 21 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 17,888 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เกาสง ไทจง เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา XW-T24 6วัน 4คืน บิน XW_ITCST

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เกาสง ไทจง เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา XW-T24 6วัน 4คืน บิน XW_ITCST

-เมืองเกาสง เกาสงเมืองทางตอนใต้ของไต้หวันและถือว่าเป็นจังหวัดที่มีคนอยู่หนาแน่นมากที่สุดเป็นอันดับ 2 เกาสงเป็นชุมชนเก่าแก่ที่เริ่มจากการเป็นหมู่บ้านชาวประมงของชนพื้นเมือง -วัดโฝวกวงซัน วัดแห่งนี้มีประ...


วันเดินทาง
31 ม.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 17,888 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์จีน เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง  เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน จี๋หลิน 7 วัน บิน XW_SSST

ทัวร์จีน เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง เสิ่นหยาง ฉางชุน ฮาร์บิน จี๋หลิน 7 วัน บิน XW_SSST

-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง - ลานสกีจิงเย้ถัง เพื่อให้ท่านมีเวลาอิสระและเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ภายในลานหิมะ เช่น การเล่นสกีหิมะ แคร่เลื่อน เป็นต้น -เทศกาลโคมไฟน้ำ...


วันเดินทาง
29 ธ.ค. 2560 - 02 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 32,799 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5วัน 3คืน บิน XW_ITCST

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 5วัน 3คืน บิน XW_ITCST

- ชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ เป็น ปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น - วัดเซ็นโกจิเป็นสถานที่เคารพบูชาของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นเป็นที่ประดิษฐาน...


วันเดินทาง
02 ธ.ค. 2560 - 30 ธ.ค. 2560

เริ่มต้น 35,900 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 3 คืน บิน XW_GEHST

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 3 คืน บิน XW_GEHST

เดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ เป็นวัดพุทธนิกายมหายานถูกสร้างขึ้นในเดือนกันยายน นล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน นมัสการอัฐิของพระถังซ...


วันเดินทาง
06 ก.ค. 2560 - 24 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ฟรีอิสระท่องเที่ยว EASYฟินเวอร์ 6 วัน 4 คืน บินXW_GEHST

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ฟรีอิสระท่องเที่ยว EASYฟินเวอร์ 6 วัน 4 คืน บินXW_GEHST

เดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ เป็นวัดพุทธนิกายมหายานถูกสร้างขึ้นในเดือนกันยายน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน นมัสการอัฐิของพระถังซ...


วันเดินทาง
15 ส.ค. 2560 - 20 ส.ค. 2560

เริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน
Nok Scoot

โปรแกรมทัวร์แนะนำ