ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

Nok-Scoot


ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 3 คืน บิน XW_GEHST

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 3 คืน บิน XW_GEHST

เดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ เป็นวัดพุทธนิกายมหายานถูกสร้างขึ้นในเดือนกันยายน นล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน นมัสการอัฐิของพระถังซ...


วันเดินทาง
07 เม.ย. 2560 - 20 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน วัดพระถังซัมจัง อาลีซาน UPDATE22 6วัน4คืน บินTW_GEHST

ทัวร์ไต้หวัน วัดพระถังซัมจัง อาลีซาน UPDATE22 6วัน4คืน บินTW_GEHST

นำท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป สัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิน เป็น...


วันเดินทาง
11 เม.ย. 2560 - 05 ก.ค. 2560

เริ่มต้น 22,999 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ฟรีอิสระท่องเที่ยว EASYฟินเวอร์ 6 วัน 4 คืน บินXW_GEHST

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ฟรีอิสระท่องเที่ยว EASYฟินเวอร์ 6 วัน 4 คืน บินXW_GEHST

เดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ เป็นวัดพุทธนิกายมหายานถูกสร้างขึ้นในเดือนกันยายน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน นมัสการอัฐิของพระถังซ...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2560 - 05 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน ช้อป เเชะ ชิม ชิล 6 วัน 4 คืน บินXW_FTST

ทัวร์ไต้หวัน ช้อป เเชะ ชิม ชิล 6 วัน 4 คืน บินXW_FTST

อุทยานเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,ตึกไทเป101 รวมค่าชมวิว,ล่องทะเลสาปสุริยันจันทรา,อาบน้ำเเร่VIPในห้องพักส่วนตัว,นอนริมทะเลสาปสุริยันจันทรา,นั่งกระเช้า+สวนสนุก(รวมเครื่องเล่น)...


วันเดินทาง
29 พ.ย. 2559 - 14 มี.ค. 2560

เริ่มต้น 22,888 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน ช้อป เเชะ ชิม ชิล 5 วัน 3 คืน บินXW_FTST

ทัวร์ไต้หวัน ช้อป เเชะ ชิม ชิล 5 วัน 3 คืน บินXW_FTST

อุทยานเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,ตึกไทเป 101 รวมชมวิว ,ล่องทะเลสาปสุริยันจันทรา,อาบน้ำเเร่VIPในห้องพักส่วนตัว...


วันเดินทาง
26 พ.ย. 2559 - 04 ม.ค. 2560

เริ่มต้น 19,888 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน

• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน • ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 5...


วันเดินทาง
07 ส.ค. 2559 - 02 ต.ค. 2559

เริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน
Nok Scoot

โปรแกรมทัวร์แนะนำ