ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

Nok-Scoot


ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 3 คืน บิน XW_GEHST

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 3 คืน บิน XW_GEHST

เดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ เป็นวัดพุทธนิกายมหายานถูกสร้างขึ้นในเดือนกันยายน นล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน นมัสการอัฐิของพระถังซ...


วันเดินทาง
07 เม.ย. 2560 - 20 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน วัดพระถังซัมจัง อาลีซาน UPDATE22 6วัน4คืน บินTW_GEHST

ทัวร์ไต้หวัน วัดพระถังซัมจัง อาลีซาน UPDATE22 6วัน4คืน บินTW_GEHST

นำท่านล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป สัมผัสบรรยากาศ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาใน เมืองจีหลง จิ่วเฟิน เป็น...


วันเดินทาง
11 เม.ย. 2560 - 05 ก.ค. 2560

เริ่มต้น 22,999 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ฟรีอิสระท่องเที่ยว EASYฟินเวอร์ 6 วัน 4 คืน บินXW_GEHST

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเหย่หลิว จิ่วเฟิ่น ฟรีอิสระท่องเที่ยว EASYฟินเวอร์ 6 วัน 4 คืน บินXW_GEHST

เดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ เป็นวัดพุทธนิกายมหายานถูกสร้างขึ้นในเดือนกันยายน ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน นมัสการอัฐิของพระถังซ...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2560 - 05 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน ช้อป เเชะ ชิม ชิล 6 วัน 4 คืน บินXW_FTST

ทัวร์ไต้หวัน ช้อป เเชะ ชิม ชิล 6 วัน 4 คืน บินXW_FTST

อุทยานเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,ตึกไทเป101 รวมค่าชมวิว,ล่องทะเลสาปสุริยันจันทรา,อาบน้ำเเร่VIPในห้องพักส่วนตัว,นอนริมทะเลสาปสุริยันจันทรา,นั่งกระเช้า+สวนสนุก(รวมเครื่องเล่น)...


วันเดินทาง
29 พ.ย. 2559 - 14 มี.ค. 2560

เริ่มต้น 22,888 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน ช้อป เเชะ ชิม ชิล 5 วัน 3 คืน บินXW_FTST

ทัวร์ไต้หวัน ช้อป เเชะ ชิม ชิล 5 วัน 3 คืน บินXW_FTST

อุทยานเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,ตึกไทเป 101 รวมชมวิว ,ล่องทะเลสาปสุริยันจันทรา,อาบน้ำเเร่VIPในห้องพักส่วนตัว...


วันเดินทาง
26 พ.ย. 2559 - 04 ม.ค. 2560

เริ่มต้น 19,888 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์จีน นานกิง อู๋ซี ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์จีน นานกิง อู๋ซี ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) เซี่ยงไฮ้ 5 วัน 4 คืน

สักการะ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง) ชมตำหนักฝานกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ วัดผู่จี้ สักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ (หนานไห่กวนอิม) และพักบนเกาะ 1 คืน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้งย่าน ถนนนานก...


วันเดินทาง
03 ก.ย. 2559 - 26 ต.ค. 2559

เริ่มต้น 20,900 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง สุ้ยหนิง หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เฉินตู 7 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง สุ้ยหนิง หวงหลง จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา) เฉินตู 7 วัน 5 คืน

- วัดกวงเต๋อ หรือ วัดบ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม (เจ้าแม่กวนอิมทรงในร่างผู้ชาย) - อุทยานแห่งชาติหวงหลง นำท่านชมความงามของอุทยานที่มีลำธารน้ำไหลมาจากยอดเขา และ ความงดงามของ เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ช...


วันเดินทาง
08 ส.ค. 2559 - 17 ต.ค. 2559

เริ่มต้น 27,900 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง เฉินตู สุ้ยหนิง 6 วัน 4 คืน

ทัวร์จีน บินตรง ฉงชิ่ง อู่หลง เฉินตู สุ้ยหนิง 6 วัน 4 คืน

- อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ภูผาที่น่าอัศจรรย์ ชม 3 สะพานสวรรค์ - ชมระเบียงกระจกใสเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ในอุทยาน - อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4A ของประเทศจีน อุทยานเขานางฟ้า - ชมเมืองโบราณควนไจ่เ...


วันเดินทาง
08 ส.ค. 2559 - 22 ต.ค. 2559

เริ่มต้น 15,900 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์จีน ชิงเต่า ไท่อัน จี่หนาน ฉวี่ฝู่ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์จีน ชิงเต่า ไท่อัน จี่หนาน ฉวี่ฝู่ 5 วัน 4 คืน

นั่งกระเช้าขึ้นสู่ เขาไท่ซาน ชมหนานเทียนเหมิน (ประตูใต้แห่งเส้นทางสวรรค์) ขอพร ณ วัดปี้เสีย (วัดองค์หญิงแห่งเมฆสีฟ้า) ชมโชว์ฟ่งซ่านต้าเตี่ยน ชมวัดขงจื๊อ วัดหลิงเหยียน ช้อปปิ้งถนนโบราณควางโหวหลี นั่...


วันเดินทาง
12 ส.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2559

เริ่มต้น 24,900 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์จีน นานกิง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว 5 วัน 4 คืน

ทัวร์จีน นานกิง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี ซูโจว 5 วัน 4 คืน

ชมเมืองหังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ชมเมืองเซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถือ เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ ชมกายกรรม ERA ช้อปปิ้งถนนนานกิง ชมเม...


วันเดินทาง
10 ก.ย. 2559 - 27 ต.ค. 2559

เริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 5 วัน 3 คืน

• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน • ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินทรายที่มีหินเศียรพระราชินีอันโด่งดัง • ขึ้นตึกไทเป101 (รวมค่าชมวิวชั้น 89 ราคา NT 5...


วันเดินทาง
07 ส.ค. 2559 - 02 ต.ค. 2559

เริ่มต้น 16,900 บาท/ท่าน
Nok Scoot

โปรแกรมทัวร์แนะนำ